لوله بازکنی یافت اباد

لوله بازکنی در یافت آباد در منطقه استاد معین مستقر هستند به همین دلیل منطقه یافت‌آباد بسیار نزدیک به محله استاد معین همه لوله بازکن هایی شهر تهران می باشد همین مسئله باعث کاهش قیمت لوله بازکنی در منطقه یافت آباد نسبت به مناطق شمالی تهران و شرق تهران شده است  .   از لوله بازکنی ها […]