تخفیف 10درصدی برای سفارش انلاین
انواع خدمات ما
شبانه روزی بدون ایاب و ذهاب
لیست قیمت اتحادیه را از ما بخواهید

تخلیه ی چاه 

داشتن خودرو های پیشرفته ی بدون بو مکش و حمل  تفاله های چاه توالت 

داشتن پرسنل حرفه ای در ضمینه ی باز کردن درب چاه

تشخیص محل چاه 

تخلیه ی اصولی با استاندارد های بین المللی

داشتن بیمه ی حوادث 

تخلیه چاه

حفر چاه

تشخیص محل مناسب برای چاه

تشخیص عمق میله و اتاقک مناسب با کارشناسی های دقیق

دانش کافی و تجهیزات بسیار پیشرفته در حفر چاه 

داشتن بیمه ی حوادث و مسولیت 

 

حفر چاه

لوله باز کنی

عدم اسیب به لوله ی فاضلاب

ابزار مناسب برای باز کردن لوله 

فنر های مجزا برای توالت و سینک و حمام

پرسنل حرفه ای 

لوله باز کنی
رعایت پروتکل های بهداشتی
تخفیف 10درصدی برای سفارش انلاین

تخلیه ی چاه 

داشتن خودرو های پیشرفته ی بدون بو مکش و حمل  تفاله های چاه توالت 

داشتن پرسنل حرفه ای در ضمینه ی باز کردن درب چاه

تشخیص محل چاه 

تخلیه ی اصولی با استاندارد های بین المللی

داشتن بیمه ی حوادث 

حفر چاه

تشخیص محل مناسب برای چاه

تشخیص عمق میله و اتاقک مناسب با کارشناسی های دقیق

دانش کافی و تجهیزات بسیار پیشرفته در حفر چاه 

داشتن بیمه ی حوادث و مسولیت 

 

لوله باز کنی

عدم اسیب به لوله ی فاضلاب

ابزار مناسب برای باز کردن لوله 

فنر های مجزا برای توالت و سینک و حمام

پرسنل حرفه ای 

تخلیه چاه
حفر چاه
لوله باز کنی